Our clients

De adviseurs en interim-managers in het netwerk van Halberstam werken voor een breed scala aan bedrijven en organisaties in zowel de profit en not-for-profit sector.  Onze opdrachtgevers zijn in het algemeen raden van bestuur, directeuren en managers. In de uitvoering van onze opdrachten zijn wij ‘geaccepteerd’ gesprekspartner op alle niveaus, van werkvloer tot raad van bestuur.

Gezien de aard en impact van onze opdrachten gaan wij uiterst discreet om met het verstrekken van informatie over onze opdrachtgevers. Op uw verzoek en na goedkeuring door onze klanten kunnen wij u voorzien van relevante en actuele referenties.