What we do and deliver

‘People Management Substantiated’

Handen en voeten geven aan effectief people management binnen uw organisatie, dat is de kern van onze dienstverlening. Wij helpen u bij het vormgeven en realiseren van een integrale bedrijfsvoering. Of het nu gaat om uw personele, financiële of operationele processen, wij zorgen voor samenhang, efficiency en doelgerichtheid in al zijn facetten. Niet als doel op zich, maar als solide fundament waarop uw medewerkers betrokken, gemotiveerd en deskundig kunnen samenwerken aan de bedrijfsresultaten die uw organisatie nodig heeft.

Dit maken we waar vanuit drie externe rollen, onderzoeker, adviseur en manager. We zijn in staat u snel en efficiënt inzicht te bieden in het huidig functioneren van uw organisatie of afdeling, op zowel de ‘harde’ als de ‘zachte’ elementen; vervolgens doen wij u op maat gesneden en onderbouwde aanbevelingen voor duurzame verbetering; en tot slot helpen wij u om de verbeteringen daadwerkelijk door te voeren, projectmatig of als interim-managementopdracht.

Samenvattend zijn de kerndiensten van Halberstam:

  • Strategie- en visieontwikkeling
  • Organisatiedoorlichting
  • (Her)ontwerp van organisatiestructuur en -besturingsmodellen
  • Realisatie van organisatieveranderingen
  • Teamontwikkeling en -coaching
  • Interim-management en bemiddeling