The Best and The Brightest

What’s in a name? David Halberstam (1934-2007) was een Amerikaanse onderzoeksjournalist en auteur van boeiende boeken over sport en politiek . Zijn bekendste boek is ‘The Best & The Brightest’ uit 1972, waarin hij beschrijft hoe de VS onder John F. Kennedy verzeild raakte in de Vietnam oorlog. In dit boek analyseert Halberstam hoe de entourage rondom de president, bestaande uit de intellectuele en maatschappelijke elite, gezamenlijk een beleid ontwikkelde en uitvoerde waarin ze steeds minder openstond voor andere inzichten en signalen die duidelijk maakten dat het beleid niet effectief was (maar, zoals gebleken, juist desastreus). Briljante politici en adviseurs, afkomstig uit de beste milieus en gestudeerd aan de meest gerenommeerde (Ivy-league) universiteiten, die ten onder gingen aan ‘group think’ en tunnelvisie; mensen die erbij wilden (blijven) horen, die niet uit de toon wilden vallen, die het gedrag kopieerden van hun superieuren. Mensen die niet langer openstonden voor kritiek, maar een heilloos pad bewandelden dat leidde naar het drama dat Vietnam is geworden. Dit is een herkenbare metafoor van de dynamiek die terug te zien is in veel arbeidsorganisaties: intelligente en getalenteerde medewerkers en managers, die vaak helemaal niet meer handelen vanuit eigen overtuiging en een kritische blik, maar enkel vanuit het gedrag dat van hen wordt verwacht in de heersende bedrijfscultuur (en zoals gepersonifieerd in de stijl van leidinggeven van hun manager). Simpelweg omdat dat de weg is om hogerop te komen… Het is onze overtuiging dat organisaties uiteindelijk alleen succesvol kunnen vernieuwen als medewerkers de ruimte krijgen om hun eigen ideeën en reflecties de vrije loop te laten. Dus ook als dit betekent dat ze daarmee ingaan tegen de heersende communis opinio. Objectieve ontplooiing van talent met behoud van kritisch denkvermogen is waar wij ons voor willen inzetten. Altijd.