1. Strategie- en visieontwikkeling

Making Strategy Work

Het ontwikkelen van een nieuwe visie of strategie gaat vooraf aan elk organisatieverandertraject. Een goede visie/strategie geeft concreet richting aan de inrichting van uw organisatie en haar medewerkers.

Een goede visie/strategie voor uw organisatie of afdeling, omvat een aansprekend ‘vergezicht’, dat tegelijkertijd concreet is en degelijk onderbouwd. Een visie/strategie gaat pas echt ‘werken’ als deze raakt aan feiten én gevoelens. Uw medewerkers en managers moeten zich ermee kunnen vereenzelvigen. Niet als hoogdravende, alomvattende levensfilosofie (there’s more to life than work), maar als realistisch en uitdagend perspectief dat richting geeft aan effectief handelen binnen uw organisatie. De benadering van Halberstam rond strategieontwikkeling is hierop geënt: praktisch, to-the-point, rationeel en met een scherp oog voor de impact op uw mensen.

Onze aanpak

Hoe pakken we strategie- ontwikkeling aan? Er zijn, afhankelijk van uw behoeften, verschillende werkwijzen denkbaar. Expertmatig of juist meer participatief. Bij een meer expertmatige benadering van visie/strategieontwikkeling voorzien we u aan de hand van beschikbare trendanalyses, marktverkenningen, organisatiebeschrijvingenanalyses en uw ambities, snel en soepel van een ‘aansprekend verhaal’ dat we in enkele gerichte interviews of sessies met u en een selectie van uw managers fijn slijpen tot een op maat toegesneden visie/strategie voor uw organisatie of afdeling. Snel, efficiënt en compact.

De meer participatieve insteek is vanzelfsprekend breder van opzet. De uit te werken visie/strategie zien we hierin als de uitkomst van een gezamenlijk traject, waarin van meet af aan managers en evt. medewerkers intensief worden betrokken, om een zo groot mogelijk draagvlak te waarborgen en daarmee een succesvolle implementatie te realiseren. Het gezamenlijke karakter komt tot uitdrukking in interactieve werksessies, brainstorms of large scale events. Onderdeel is ook dat uw managers en medewerkers een actieve rol wordt geboden in het verwoorden (en verbeelden) van de visie/strategie.

Visualizing your Vision

Uw visie/strategie is in eerste instantie altijd een geschreven document. Om de visie/strategie daadwerkelijk te laten leven binnen uw organisatie (en evt. daarbuiten), kunnen we deze voor u op een aansprekende manier laten verpakken. Dat kan in de vorm van een geïllustreerde, fraai vormgegeven publicatie, maar ook als promotiefilm of als ïnteractieve web presentatie. In het Halberstam-netwerk bevinden zich multimedia-specialisten die de expertise hebben om de voor uw best passende verbeelding van uw visie/strategie waar te maken. En ook hierbij kunnen uw eigen professionals natuurlijk een rol spelen.

Uw resultaat

Een doordachte kijk op de toekomst, stevig gefundeerd op feiten, passend, anticiperend op de dynamiek in uw bedrijfsomgeving, met een aantrekkelijk en uitdagend perspectief voor uw medewerkers. Kortom, een verhaal dat met recht ‘compelling’ mag heten.