2. Organisatiedoorlichting

Analyzing Strengths and Weaknesses, offering Perspectives

Met een duidelijk zicht op de gewenste koers voor uw organisatie, is het mogelijk om precies te bepalen waar u nu staat. Hoe functioneert uw organisatie of afdeling in het licht van haar ambities? Waar zit de kracht? Waar de zwakte? Halberstam beschikt over zeer veel expertise en ervaring met het doorlichten van organisatieonderdelen. Van oudsher sterk binnen de HR-functie, zijn wij vanuit ons hechte netwerk ook uitstekend in staat om ook financiële, operationele en ICT-functies snel en efficiënt te doorgronden. En daarmee dus vrijwel de gehele bedrijfsvoering.

Onze aanpak

Onze benadering van organisatiedoorlichting is feitelijk, objectief en met een scherp oog voor de menselijke dynamiek. Uw organisatie is immers geen klinisch laboratorium, maar een complex geheel van ‘facts’ en ‘feelings’. Dat is waar wij zeer nadrukkelijk rekening mee houden in onze integrale aanpak. Daarin richten wij ons op de volgende onderwerpen:

  1. Analyse van (interne of externe) klantbehoeften
  2. Analyse van producten en diensten (kwalitatief en kwantitatief)
  3. Analyse van processen en werkwijzen
  4. Analyse van de organisatiestructuur en het besturingsmodel
  5. Analyse van FTE en kosten (evt. op basis van externe benchmarking)
  6. Analyse van de infrastructuur, gebruikte systemen en instrumenten
  7. Analyse van managementkwaliteit, leiderschap en aansturing
  8. Analyse van bedrijfscultuur, samenwerking en competenties

Halberstam beschikt over een breed scala aan technieken en formats om afdelingen en functies feitelijk en objectief te kunnen doorlichten. Deze stellen ons in staat om zowel een cijfermatig (geld en efficiency) als een inhoudelijk (kwaliteit en effectiviteit) oordeel te geven over het huidig functioneren van uw organisatie/afdeling.

Ook in onze doorlichtingsaanpak zijn wij vertrouwd met zowel een meer expertmatige benadering alsook een participatief insteek. Indien u een ‘brede’ benadering wenst, gericht bijvoorbeeld op het vergroten van de validiteit van de onderzoeksresultaten of het vergroten van het draagvlak voor de beoogde veranderingen, kunnen wij u een onderzoekstraject bieden waarin uw medewerkers actief worden betrokken.

Uw resultaat

Een doorlichting van uw organisatie door Halberstam resulteert logischerwijs in een onderzoeksrapport, gebaseerd op zowel een kwalitatieve als een cijfermatige analyse. Gedegen, objectief, respectvol, confronterend én perspectief biedend. In de presentatie van onze bevindingen en adviezen voor verbetering zijn verschillende vormen denkbaar. Klassiek, als verantwoord bestuurlijk rapport of als powerpoint-presentatie, of juist meer modern in de vorm van animatie, film of zelfs als rollenspel.