Home

Welkom op de website van Halberstam Organisatieadvies & Realisatie!

Op de Halberstam-website vindt uĀ informatie over ons adviesbureau, onze dienstverlening enĀ de achterliggende visie. Informatie die u een eerste beeld geeft van de betekenis die Halberstam voor uw bedrijf of organisatie kan hebben. Heel graag gaan wij met u in gesprek om ons persoonlijk voor te stellen en met u te verkennen hoe we u concreet van dienst kunnen zijn!

Patrick Houtkamp

Managing Partner Halberstam Organisatieadvies & Realisatie

Associate Partner, Berenschot